Einkenni sem þú hafðir ekki hugmynd um að tengdust lesblindu. Eru einhver kunnugleg?

Einkenni sem þú hafðir ekki hugmynd um að tengdust lesblindu. Eru einhver kunnugleg?

 

Lesblindueinkennin eru í regnbogans litum

Lesblindueinkennin eru í regnbogans litum

Lesblindueinkenni geta verið gríðarlega breytileg, bæði milli einstaklinga og einnig getur verið dagamunur á lesblindum einstaklingi hvað þetta varðar.

Þó eru “klassísk” einkenni til staðar en einnig önnur sem alla jafna eru ekki tengd lesblindu.  Sum gætu verið kunnuglegri en þig grunar!

Almennt

 • Virðist skýr, mjög greindur og vel máli farinn en slakari í lestri, skrift og stafsetningu en jafnaldrar almennt.
 • Stimplaður latur, vitlaus, kærulaus, óþroskaður, barnalegur, leggur ekki nógu hart að sér eða með hegðunarvandamál.
 • Er ekki ,,nógu langt á eftir” eða ,,nógu slakur” til að fá aðstoð í skóla og fellur því utan “radars”.
 • Er með háa greindarvísitölu en útkoma á bóklegum prófum er léleg. Útkoma á munnlegum prófum er betri en á skriflegum prófum.
 • Telur sig heimskan, og hefur lélegt sjálfsálit. Felur eða hylmir yfir veikleika sína með snjöllum aðferðum; kemst auðveldlega í tilfinningalegt ójafnvægi út af lestri eða prófi í skólanum.
 • Býr yfir miklum hæfileikum í listum, leiklist , tónlist, íþróttum, meðferð véla, frásagnarlist, sölumennsku, viðskiptum, hönnun, byggingarlist og verkfræði.
 • Virðist detta út eða gleyma sér oft í dagdraumum; týnist auðveldlega eða missir tímaskyn.
 • Á erfitt með að halda athyglinni; virðist of- eða vanvirkur (dagdreyminn).
 • Lærir best með því að framkvæma, sjá, gera tilraunir, athuga, skoða og með sjónrænum áreitum.

Sjónskynjun, lestur og stafsetning

 • Kvartar yfir svima, höfuðverk eða magaverk meðan verið er að lesa.
 • Bókstafir, tölur, orð, raðir eða munnlegar útskýringar valda ruglingi hjá viðkomandi.
 • Endurtekur, ruglast á, bætir við, sleppir úr, víxlar stöfum, orðum og tölustöfum í lestri.
 • Kvartar yfir að finnast eða sjá stafi og texta hreyfast meðan á lestri og ritun stendur.
 • Virðist eiga við sjónræn vandamál að stríða þó svo að augnlæknir finni ekkert að augunum og sjóninni.
 • Mjög athugull eða vantar dýptar- og jaðarskyn.
 • Les og endurles með litlum árangri varðandi lesskilning.
 • Stafsetur samkvæmt hljóðaaðferð. Stafsetning mjög misjöfn.

Heyrn og mál

 • Hefur mjög góða (of mikla) heyrn; heyrir hluti sem ekki hafa verið sagðir eða sem aðrir hafa ekki heyrt; öll hljóð trufla viðkomandi.
 • Á erfitt með að koma hugsunum sínum í orð; talar í ókláruðum setningum; hikar; stamar undir álagi; mismælir sig þegar notuð eru löng orð eða víxlar setningarhlutum, orðum og atkvæðum þegar hann er að tala.

Ritun og hreyfifærni

 • Á í erfiðleikum með ritun eða að skrifa eftir upplestri; blýantsgrip óvenjulegt, rithönd misjöfn eða ólæsileg.
 • Klunnalegur, léleg samhæfing, lélegur í bolta- eða hópíþróttum; á í erfiðleikum með fín- og/eða grófhreyfingar; bíl-, sjó- eða flugveikur.
 • Getur verið jafnhentur og ruglast oft á hægri/vinstri, yfir/undir.

Stærðfræði og tímastjórnun

 • Á erfitt með að segja til um tímasetningu, stjórna tímanum, læra hluti þurfa að vera í ákveðinni röð (vikudagana, mánuði, margföldunartöfluna o.fl.), eða að vera stundvís.
 • Notar puttana eða önnur brögð við útreikninga í stærðfræði; veit svörin við dæmunum en getur ekki sýnt útreikning á blaði.
 • Kann að telja en getur átt erfitt með að telja hluti og eiga við peninga.
 • Getur reiknað talnadæmi en á erfitt með orðadæmi; á í erfiðleikum með algebru og flóknari stærðfræði.
 • Reiknum hraðar er þjálfunarnámskeið sem eflir hugarreikning, talnaskilning og margföldun.

Minni og hugsun

 • Man mjög vel það sem hann hefur upplifað (langtímaminni), staði og andlit.
 • Man illa atburðaröð, staðreyndir og atriði/upplýsingar sem viðkomandi hefur ekki upplifað.
 • Hugsar aðallega í myndum og tilfinningum, ekki með hljóðum eða orðum (lítið innra tal).
 • Minnistækni hentar lesblindum einstaklingum sérlega vel og margbætir getu þeirra til að læra staðreyndir utan að (s.s. nöfn og ártöl)

Hegðun, heilsa, þroski og persónuleiki

 • Sérstaklega óskipulagður eða áráttukennt skipulag.
 • Getur verið trúðurinn í bekknum, vandræðagemsi eða of hljóður.
 • Óvenju bráð- eða seinþroska (tala, skríða, ganga, reima skó).
 • Fær oft eyrnabólgu; viðkæmur fyrir mat (mataróþol), aukaefnum og efnavörum.
 • Sefur mjög fast eða mjög laust; vætir rúmið lengur en eðlilegt telst.
 • Sterk réttlætistilfinning; tilfinninganæmur; með fullkomnunaráráttu.
 • Mistök og einkennin aukast verulega ef viðkomandi kemst í uppnám, í tímaþröng, við tilfinningalegt álag eða veikindi.

Lesum hraðar er þjálfunarnámskeið fyrir nemendur í 1.-4. bekk sem fara hægt af stað í lestri, ruglast á stöfum, orðum eða þreytast fljótt við lestur.

Til skoðunar

samsung1

Reiknum hraðar

Reiknum hraðar er þjálfunarnámskeið fyrir börn sem eiga erfitt með hugarreikning og margföldun eða telja á fingrum.

 

 

 

 

 

Ummæli

ummæli lesenda

Fáðu nýjustu póstana beint í innhólfið þitt!

Um Kolbeinn Sigurjónsson

Ég heiti Kolbeinn Sigurjónsson og starfræki Betra nám. Markmið Betra náms er að veita ráðgjöf og úrræði í tengslum við lesblindu og námsörðuguleika sem henta aldri og getu hvers og eins. Betra nám hefur boðið upp á Davis lesblindunámskeið og tók virkan þátt í innleiðingu Davis aðferðafræðinnar á Íslandi.

Ég er með diploma réttindi frá Alþjóðlegu Davis samtökunum (Davis Dyslexia Association International), auk réttindi til dáleiðslumeðferða (Dip.Hyp.Therapy) og B.sc. í Tölvunarfræði frá Háskólanum í Reykjavík.

Hvað finnst þér? Sendu línu!